Przejdź do treści

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu czytelne przekazanie informacji dotyczących tego, jak funkcjonuje nasza strona internetowa http://www. creandi.pl oraz w jaki sposób wykorzystywane są przez nas informacje wpływające do nas w zapytaniach, jak również gromadzone w związku z prowadzeniem analiz zachowań osób odwiedzających.
 2. Jako firma, która profesjonalnie zajmuje się budowaniem i prowadzeniem serwisów internetowych, podchodzimy bardzo poważnie do zagadnienia bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności.
 3. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem profesjonalnych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników. Komunikacja zabezpieczona jest protokołem TLS 1.2, a poświadczenie prowadzi dla nas Globe Hosting Inc.
 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 7. Administratorem naszego serwisu internetowego oraz danych osobowych przetwarzanych przy okazji i w związku z korzystaniem z serwisu jest Creandi Sp. z o.o. ul. Perkuna 25, 61-615 Poznań. Wszelką korespondencję związaną z funkcjonowaniem naszego serwisu lub z ochroną prywatności, prosimy kierować na adres iod@creandi.pl

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
  1. Adres e-mail, imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe wskazane w serwisie Facebook, w związku z funkcjonowaniem naszego bota komunikacyjnego (okno, które otwiera się automatycznie po prawej stronie, u dołu ekranu), a także, potencjalnie, inne dane które mogą pojawić się w samej treści komunikacji.
  2. Tzw. „Fingerprint”, a więc informacje pozwalające na precyzyjne zidentyfikowanie przeglądarki, za pomocą której osoba odwiedzająca wyświetla naszą stronę (takie, jak język, rozdzielczość, zainstalowane wtyczki, typ i wersja przeglądarki) oraz rejestracja czasu spędzonego na stronie oraz podstronach, pochodzenie (czyli informacja o tym, w jaki sposób lub skąd dany użytkownik trafił na naszą stronę) i faktu kliknięcia elementów aktywnych, mierzone dla celów statystycznych. W zakresie działań statystycznych, poza już wspomnianą analityką, tworzymy również anonimowe tzw. mapy ciepła (heatmap), które w graficzny sposób prezentują zainteresowanie osób odwiedzających poszczególnymi elementami naszej strony.
 2. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z bota kontaktowego, podobnie jak dane, które posłużą do wysłania do nas mailem zapytania ofertowego (dane te nie są procesowane przez mechanizmy strony internetowej natomiast w związku ,z funkcjonowaniem zakładki kontaktowej, otrzymujemy liczne zapytania kanałem mailowym) stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytania. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.
 3. Dane osobowe zebrane przez nas w związku z obsługą zapytań nadesłanych przez formularz kontaktowy nie są wykorzystywane dla celów marketingowych, co znaczy, że nie posłużą nam do wysyłania użytkownikom spamu ani jakichkolwiek ofert lub reklamówek, jeżeli treść zapytania ich nie dotyczy.
 4. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.
 5. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy.
  2. RODO dopuszcza przetwarzanie danych osobowych, jeżeli jest ono niezbędne do zrealizowania tzw. prawnie usprawiedliwionego celu, który jest nadrzędny względem zagrożeń dla prywatności płynących z takiego przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawo nakazuje jednocześnie, aby nie przechowywało się danych w postaci pozwalającej na określenie tożsamości konkretnych ludzi dłużej, niż to niezbędnie konieczne (art. 5 ust. 1 lit. e RODO). Z uwagi na fakt, że do identyfikacji (wyodrębnienia aktywności) użytkownika wykorzystuje się wyłącznie dane dotyczące typu i konfiguracji przeglądarki (a więc powiązanie tych informacji z użytkownikiem jest bardzo trudne) i fakt niezwłocznego przekształcenia danych do postaci anonimowej, powyższe warunki są spełnione.
 6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, co znaczy, że Creandi nie przekazuje informacji na temat użytkowników komukolwiek na takich zasadach, aby odbiorca mógł tymi danymi swobodnie dysponować (samemu określając cele). Odstępstwem od tej zasady może być wyłącznie sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura). Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami (a więc zleca wykonanie konkretnych czynności, zachowując kontrolę nad danymi do nich służącymi), którzy świadczą usługi w zakresie hostingu danych oraz analizy danych anonimowych. Analityka realizowana jest przez Hotjar Limited zarejestrowany na Malcie pod numerem C65490, z siedzibą w St Julian, przy ulicy Elia Zammit 3 (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy https://www.hotjar.com/blog/hotjar-approach-privacy https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service) oraz przezGoogle LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway, CA 94043 (https://policies.google.com/terms? hl=en https://policies.google.com/privacy?hl=en https://www.google.com/analytics/terms/pl.html).
 7. Google zarejestrowany jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Narzędziem prawnym, które ma zagwarantować ochronę prywatności użytkowników, jest system certyfikacji Privacy Shield(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en) (https://www.privacyshield.gov/participant? id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)
 8. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadesłanych pocztą elektroniczną lub za pomocą bota są przez nas trzymane przez okres 24 miesięcy licząc od momentu ostatniego kontaktu ze strony osoby zapytującej. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.
 9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 10. .Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 11. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy prawa.
 12. .Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).
 13. .Podanie zbieranych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania zapytania ofertowego (dowolnym kanałem) oraz ograniczenie naszych możliwości analizy zachowań na naszej stronie.
 14. Decyzje dotyczące naszych użytkowników, a podejmowane na podstawie zbieranych danych osobowych nie są nigdy podejmowane przez nas w sposób zautomatyzowany. Osoby te nie podlegają profilowaniu.